Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΙΠ και Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΙΠ και Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος

Πρωτόκολλο συνεργασίας, με θέμα την οργάνωση και διεξαγωγή από κοινού, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με στόχο την προβολή και προώθηση θεμάτων που αφορούν τον σύγχρονο Ελληνικό Πολιτισμό, υπέγραψαν στις 24 Ιουλίου 2020, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (ΕΙΠ) κ. Νίκος Α. Κούκης και ο πρόεδρος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Κακαβάς.

Η έναρξη της συνεργασίας θα γίνει με τη διεξαγωγή, στον χώρο του Ιδρύματος το ερχόμενο φθινόπωρο, σεμιναρίου συγγραφής σεναρίου από την Ένωση, υπό τον τίτλο «Μύηση στην Τέχνη και Τεχνική του Σεναρίου».

Στη φωτογραφία ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού κ. Νίκος Α. Κούκης (αριστερά) και ο πρόεδρος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Κακαβάς (δεξιά).