Αναπηρικά αμαξίδια σε φορείς υγείας διέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης