Δήμος Βόλβης: Ο πρώτος δήμος με δίκτυο μετεωρολογικών καμερών