Δήλωση Δημάρχου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο του Ντίνου Χριστιανόπουλου