Μήνυμα της Προέδρου της ΚΕΔΗΘ κ. Ιωάννας Κοσμοπούλου