Νέα έδρα για το Γραφείο Εργασιακής Συμβουλευτικής του Δήμου Παύλου Μελά