Συνάντηση Καράογλου με τον Πρέσβυ των ΗΠΑ και την Γενική Πρόξενο