Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης προβάλλει τη Θεσσαλονίκη στο ASTA GLOBAL LIVE