Μόνο με ηλεκτρονική συνταγή η χορήγηση αντιβιοτικών