“Χαλκίδεια 2020” από το δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης