Συγχαρητήρια Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προς την Περιφέρεια για ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν