Διαδραστικό project “Ο τοίχος που χάνεται” στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης