Για δεύτερη φορά έδρα Jean Monnet στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ