Οι Fortissimo Quartet σε soundtracks από το Κέντρο Πολιτισμού της ΠΚΜ