Στο πρόγραμμα Erasmus θα απονεμηθεί το πρώτο βραβείο “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ”