Θεόδωρος Καράογλου από τα Γρεβενά: Η Ελευθερία θέλει αρετή, τόλμη και ομοψυχία