Γκαλά Χάυντν από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης