Πρόγραμμα καλλιτεχνικών δράσεων από το Κέντρο Πολιτισμού της ΠΚΜ