Έναρξη λειτουργίας του Θεάτρου Αμαλία από τις 26 Οκτωβρίου