Πρώτος σε σταυρούς ο Γρηγόρης Τάσιος στις εκλογές των Ξενοδόχων