Νέο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Κ.Ο.Θ.