Υπογράφηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση του διατηρητέου σχολείου της οδού Κριεζώτου