Δύο σύγχρονα καλαθοφόρα οχήματα απέκτησε ο Δήμος Παύλου Μελά