Επιστολή στον πρωθυπουργό από 50 συλλόγους εστίασης