Θ. Καράογλου: “Το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή είναι η υγεία”