Κατ΄οίκον διανομή φαρμάκων και τροφίμων από το Δήμο Θεσσαλονίκης