Έμπρακτη στήριξη της ΔΕΘ-Helexpo στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”