Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξοπλίζει  Κέντρα Υγείας με σύγχρονα μηχανήματα