Πάγωμα, απαλλαγές τελών και διευκολύνσεις από το Δήμο Θεσσαλονίκης