Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την πλατεία Διοικητηρίου