Σύμπραξη του ΑΠΘ με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς