Με επιτυχία οι εργασίες του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιληψίας