Κατάθεση στεφάνου στο Πολυτεχνείο από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης