Άλλαξε η διοίκηση της ΔΕΤΕ Καλαμαριάς

Άλλαξε η διοίκηση της ΔΕΤΕ Καλαμαριάς

Μετά από πρόταση του Δημάρχου και προέδρου  της Γενικής Συνέλευσης της Δημοτικής Εμπορικής και  Τουριστικής Επιχείρησης, ΟΤΑ Α.Ε.  Γιάννη Δαρδαμανέλη, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή,  αποφασίστηκε η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΤΕΚ και συγκροτήθηκε την Τετάρτη 18/11/2020 σε σώμα.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο τον δημοτικό σύμβουλο της Διοίκησης Γιάννη Ανδρεάδη επιχειρηματίας- ιδιοκτήτης φροντιστηρίων Μέσης εκπαίδευσης   και ως Αντιπρόεδρο τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο και οικονομολόγο, Πασχάλη Λεμονή.

Τα υπόλοιπα μέλη είναι ο  Ιπποκράτης Πάχτας, δικηγόρος που ανέλαβε το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο  Ιωάννης Παπαγεωργίου, οικονομολόγος και πολιτευτής,  ο Χριστόφορος Νικολόπουλος, επιχειρηματίας στον τομέα πληροφορικής,  ο  Πασχάλης Ράμτσιος,  επιχειρηματίας στον κλάδο της εστίασης  και το μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς” Ερμής” Παναγιώτης Τσίρος.

Ως μέλη συγκροτούν το σώμα οι δημοτικοί  σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιάννης Πενόπουλος, επιχειρηματίας  και Φίλιππος Καριπίδης, συνταξιούχος.

 

Δήλωση Δημάρχου Γιάννη Δαρδαμανέλη

“Ο ρόλος του νέου Διοικητικού  Συμβούλιου   της ΔΕΤΕΚ επικεντρώνεται στη σωστή λειτουργία των δομών του , στην ανάδειξη του παραλιακού μετώπου αλλά και στην ενίσχυση της οικονομικής ζωής στην πόλη της Καλαμαριάς”, δήλωσε ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης.