Έργα οδικής ασφάλειας σε 7.000 σημεία σε όλη τη χώρα