Ιδιαίτερα ενισχυμένος ο διεθνής χαρακτήρας της 17ης ΔΕΒΘ