Επαναλειτουργία των υπηρεσιών της Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης