Εορταστικό πρόγραμμα από το Κέντρο Πολιτισμού της ΠΚΜ στην εποχή της πανδημίας