Φυτεύτηκε το “δέντρο της αγάπης” στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης