Συμμετοχή σε βραβείο Guinness από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας!