Επίσκεψη του πρωθυπουργού σε Θεσσαλονίκη και Πέλλα