Στρατηγική συμμαχία για τη χρηματοδότηση startup επιχειρήσεων