Σημαντική διάκριση σε διαγωνισμό πράσινης καινοτομίας για το ΑΠΘ