Επαναλειτουργεί το σύστημα στάθμευσης “THESi” στο Δήμο Θεσσαλονίκης