3ο Συνέδριο Θεωρητικής Φυσικής από το Σπουδαστήριο Θ.Φ. του ΑΠΘ