Σύψας: Επικίνδυνο να μένει ανοιχτή η αγορά με αυτές τις εικόνες