Διάλογος για τον πολιτισμό με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης