Επίσκεψη στο Δήμο Λαγκαδά έκανε ο Θεόδωρος Καράογλου