Ανοιχτός διαδικτυακός διαγωνισμός για μαθητές Δημοτικών από όλη την Ελλάδα