Ενίσχυση δρομολογίων του ΟΑΣΘ μέσω σχεδιασμού νέων προγραμμάτων